Krye faqa

Ja stafi yne!

[royalslider id=”1″]

Ja pergjegjesi yne, Dott. Brancozzi www.simonebrancozzi.com ne nje nderhyrje ku flet per web marketing-un per ndermarrjet.

Libra & Aries, me qender ne Durres (Shqiperi) eshte nje shoqeri sherbimesh me synimin baze per nderkombetarizimin e ndermarrjeve duke u bere si nje pike referimi per nderkombetarizimin ndermjet Shqiperi – Itali dhe Itali – Shqiperi. 

Shoqeria jone ofron sherbime edhe ne fushen e kontabilitetit duke mundesuar transferimin nderkometar te perpunimit te te dhenave te kontabilitetit per studio Italiane te keshillimit kontabel dhe fiskal.
Shoqeria ushtron gjithashtu aktivitetin e call-center ne sherbim te ndermbarrjeve Italiane duke shfrytezuar voip i cili mundeson telefonimin e numrave italiane-italiane direkt nga Shqiperia.

Deshiron te kesh me shume informacion?

Na kontaktoni falas
duke plotesuar formen ne vijim

Error: Contact form not found.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top